فروش الگوی آماده خیاطی
Project

فروش الگوی آماده خیاطی

شاید برای نخستین بار است که یک موسسه الگوی آماده را نه براساس متدهای رایج مولر ، گرلاوین ، … ؛ بلکه براساس متد تجربی خودش روانه بازار نموده است .     هرسایز یه پک کامل هستش که از سایز ۳۶ تا ۵۲ شامل  :بالاتنه مادر جلو و پشت ، بالاتنه با برش پرنسسی یا...