آموزش پورتفولیوی فشن

آموزش پورتفولیوی فشن

دوره پورتفولیوی فشن برای هنرجویانی است که می خواهند بصورت حرفه ای برای خودشان پورتفولیو بسازند یا پورتفولیوی فعلی شان را ارتقا بدهند . 

هدف از ساختن پورتفولیوی فشن ، ارسال رزومه جهت یافتن شغل و یا برای درخواست پذیرش مدارس مد خارج از کشور می باشد .

 

مدت : ۴ روز – هر روز ۶ ساعت

زمان :  ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰  –  ۱۳:۳۰  الی  ۱۶:۳۰

 

 

 

** برنامه دوره

 

 

روز اول : تاثیر پورتفولیو بر پرزنت کردن – چگونه یه پرزنت و ظاهر خوب از خود بسازیم؟ – ارائه عملی پرزنت تک تک هنرجویان درکلاس و هدایت آنها

 

 

روز دوم : پرزنت کردن نمونه فارغ التحصیل موسسه اسمد – بررسی رزومه هنرجویان و مرور پورتفولیوی آنها – اصلاح و بهبود پورتفولیوی هنرجویان ( در پایان روز هنرجویان بصورت عملی بر روی رزومه و پورتفولیوی خود کار کرده و  بازخورد کارشان در کلاس بررسی می شود )

 

 

روز سوم : هنرجویان بصورت عملی بر روی رزومه و پورتفولیوی خود کار کرده و  بازخورد کارشان در کلاس بررسی می شود

 

 

روز چهارم : ارائه نهایی پرزنت و پورتفولیو هنرجو به کلاس و بررسی نظرات و بازخوردها – ارائه مدرک پایان دوره به هنرجویان

 

 

استاد پورتفولیو

 

استاد کلاس : آقای Denis Ravizza موسس و مدیر موسسه اسمد دوبی  

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.